Laboratorium wyrobów gumowych

 

Instrumenty używane w procesie testowania

 • Reometr MDR 2000 Alpha Technologies – określanie właściwości reologicznych mieszanek gumowych, silikonów i fluorosilikonów.
 • Lepkościomierz Mooney’a 2000 Alpha Technologies – pomiar lepkości polimerów/gumy.
 • Prasa wulkanizacyjna GIBITRE – wulkanizowanie próbek z mieszanek gumowych w temp. od 0 do 250 °C przy ciśnieniu ok. 220 barów (próbki do pomiaru twardości, wytrzymałości, comp. set, ścieralności).
 • Twardościomierz Shore’a typu A – pomiar twardości mieszanek gumowych, silikonów i fluorosilikonów.
 • Gęstościomierz Hildebrand  H300S – pomiar gęstości i objętości ciał stałych (gumy, tworzyw sztucznych, metalu, szkła, ceramiki).
 • Maszyna wytrzymałościowa  ZWICK/Roell – pomiar wytrzymałości na zerwanie i wydłużenia przy zerwaniu oraz wytrzymałości na rozdarcie.
 • Rebound Check firmy GIBITRE – badanie sprężystości mieszanek gumowych, silikonów i fluorosilikonów.
 • Instrument do badania compression set – badanie odkształcenia trwałego po ściskaniu w zadanej temperaturze  próbek mieszanek gumowych i silikonów.
 • Abrazymetr ABRASION CHECK – ocena odporności mieszanek gumowych na ścieranie.
 • Analizator DSC – wyznaczanie temperatury zeszklenia/topnienia, stopnia usieciowania mieszanek nadtlenkowych.
 • Analizator TGA - analiza składu stechiometrycznego, identyfikacja produktów/temperatur rozkładu termicznego materiałów.
 • Spektrometr NICOLET IS 10 FT-IR – identyfikacja składu badanego materiału.
 • Mieszadło magnetyczne z płytą grzejną – analizy starzeniowe w roztworach wodnych, olejach.
 • Komora starzeniowa GIBITRE – analizy starzeniowe w gorących cieczach (lotnych i nielotnych) w temperaturach od 50 °C do 250°C.
 • Ozonometr – badanie odporności mieszanek gumowych, silikonów i fluorosilikonów na działanie ozonu.
 • Wagosuszarka – określanie względnej wilgotności niewielkich  próbek różnych materiałów, określanie zawartości suchej masy próbek oraz pomiar masy ważonych ładunków.
 • Aquaquant – Color – Test – Kit – ocena przydatności wody do spożycia za pomocą testu Hazena.

Powrót