Mechatronika

Usługi

 • Projektowanie bryłowe (3D) przy użyciu programów CAD (PTC Creo, Catia, NX)
 • Rysunki złożeniowe i wykonawcze (2D) przy użyciu programów CAD (PTC Creo, Catia, NX)
 • Analiza łańcuchów tolerancji
 • Analiza DFMEA
 • Analiza FEM dla detali z materiałów homogenicznych
 • Wykonanie prototypów z wykorzystaniem drukarki 3D oraz wykonanie testów funkcjonalnych prototypów
 • Wykonanie preserii z wykorzystaniem narzędzi pilotażowych oraz wykonanie testów walidacyjnych na wyrobach z preserii

Technologie

 • Zgrzewanie elementów z tworzyw sztucznych
 • Automatyczny i półautomatyczny montaż wyrobów
 • W pełni zautomatyzowana kontrola wyrobu gotowego
 • Zautomatyzowane nakładanie uszczelki poliuretanowej
 • Automatyczne zalewanie żywic dwuskładnikowych

Bitron Mechatronika S01
Bitron Mechatronika S02
Bitron Mechatronika S03
Bitron Mechatronika S04
Maszyna skręcająca nakrętkę do Aquastop
Bitron Mechatronika S05
Wyrób gotowy dozownik w teście „maszyna życia”
Bitron Mechatronika S07
Air Break w maszynie testującej
Bitron Mechatronika S08
Przenośniki grawitacyjne i taśmowe na liniach produkcyjnych
Bitron Mechatronika S06
Wyrób gotowy przed testem finalnym Dispenser